مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

واقعه ی کربلا اتفاق می افتد هرگاه….

نوبت شما به نقل از وبلاگ “جنگ نرم، جنگ امروز دشمن علیه ماست” نوشت:

واقعه ی کربلا اتفاق می افتد …

هرگاه ؛

دلت با دینت نباشد ،

 قدمت با قلمت نباشد ،

و عملت به قولت نباشد …

آری بدون شک اتفاق می افتد ؛

80899553-5173259

هرگاه … هرگاه … هرگاه ..