مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

عشق به اهل بیت کوچک وبزرگ نمی شناسد

نوبت شما به نقل ازوبلاگ” سیمای میامی”نوشت :

همایش یاس های نیلوفری درسوگ حضرت رقیه(س) برای سومین سال متوالی باهمت جوانان عاشق اهل بیت برگزار می شود، رحیمی مسئول همایش یاس هاس نیلوفری گفت:استارت همایش سه سالهای حسینی از همایش شیرخوارگان حسینی زده شدچون شیر خوارگان حسینی برای پنجمین سال برگزارشد یعنی شیر خوارگان سال اول الان پنج ساله شده اند وبه قول مداح وسخن صغرآقایی کم کم ماهایش پیرمردان حسینی را برگزار خواهیم کرد.

ومگر نه اینکه درمکتب مولاء امام حسین(ع)از شیر خواره تاپیر مردحبیب ابن مظاهر داشت همایش یاس هایی نیلوفری باهمکاری جوانانی برگزارمی شود که در پشت صحنه هستند مانند:

جعفر صائمی,حسین خواجه,عبداالله صائمی,نور محمد اسماعیلی مسئول دکور و خانمها نوروزی , رحیمی وقادری

وجادارد که از جامعه القرآن در سالهای گذشته وهمکاری کانون پرورش فکری وهیئت امنا حسینه تقدیر ویژازامام جمعه فقید حجت السلام موسوی که راهنما وراه گشا این ستادبودند این نظر تک تک اعضای ستادهست که حتما ابین راه را ادامه دهین لذا برای ادامه راه راپذایرایی کسانی که آمادگی همکاری با ستاد شیر خوار گان ویاس های نیلوفری می باشند هستیم.

همایش یاس های نیلوفری هرساله در پنجم صفرشب شهدت حضرت رقیه(س) سه ساله امام حسین(ع) برگرگزارمی شودامسال درروز شنبه مورخ16/09/92مصادف با چهارم صفر بعد از نماز مغرب وعشاءهمانند سالهای گذشته هراه باپذیرایی وشام ویژه خواهران در محل حسینیه اظم میامی برگزار می شود

گزارش تصویری از آماده کردن دکر: