آوریل 2, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

الهى اگر یکبار دلم را بشکنى، از من چه بشکن بشکنى!!

نوبت شما به نقل از وبلاگ “حسرت” نوشت:

الهى عمرى آه در بساط نداشتم و اینک جز آه در بساط ندارم.

الهى نور برهانم داده اى نار وجدانم هم بده.

الهى چگونه از عهده شکر برآیم که این بى نام و نشان را سر و سامان داده اى!

الهى تو را دارم چه کم دارم پس چه غم دارم.

الهى از سجده کردن شرمسارم و سر از سجده برداشتن شرم سارتر.

الهى بحرمت سر و سامان گرفته گانت این بى سر و پا را آواره ات کن.

الهى در شگفتم از کسی که گوید به فلانى مرگ ناگهانى رسید.

الهى من خودم را نشناختم تا تو را بشناسم.

الهى همین قدر فهمیده ام که خدا است و دارد خدایى مىکند.

الهى اگر جز این در، در دیگر هست نشان بده.

86868686-300x187

انتهای پیام