مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

اولین روز کاری شهردارمیامی

نوبت شما به نقل”سیمای میامی“نوشت:

علی رضا سالار شهردار میامی به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد که در روز اول کاری با گروه ارزیابی شهرداریهای استان آغازکرد.

علی رضا سالار شهردار میامی در اولین روز کار با گروه ارزیابی شهرداریهای استان سمنان  آغازکرد .این گروه فعالیت های شهرداری را در واحد های مختلف ارزیابی می کنند و نقاط ضعف و قوت شهرداری را اعلام  می کنند .