می 24, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

سبکبالان خرامیدند و رفتند

نوبت شما به نقل از وبلاگ “سبحان” نوشت: اهل این کوچه و محله و شهر نبود.اما به حرمت نامش، تمام بچه های محل اهل شدند. حالا دیگر همه بچه های کوچه را با نام او می شناختند. بچه های کوچه شهید……

81127826353513542845

اهل این کوچه و محله و شهر نبود.اما به حرمت نامش، تمام بچه های محل اهل شدند. حالا دیگر همه بچه های کوچه را با نام او می شناختند. بچه های کوچه شهید……