سپتامبر 29, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

برابری زنان و مردان از منظر قرآن …

نوبت شما به نقل از وبلاگ “نسیم معرفت” نوشت: این آیه دقیقا به این موضوع اشاره دارد که سرشت و ذات زن و مرد با هم تفاوتی ندارد و ما باید به هرز گویانی همچون عرب ها این موضوع را بفهمانیم و در مقابل این تصورات غلط آنهاایستادگی کنیم.

WAY WOMEN

قرآن  با کمال صراحت در آیه ۱ نساء میفرماید:همه ی شما را از یک پدر آفریدیم و جفت آن پدر را از جنس خود او قرار دادیم.

این آیه دقیقا به این موضوع اشاره دارد که سرشت و ذات زن و مرد با هم تفاوتی ندارد و ما باید به هرز گویانی همچون عرب ها این موضوع را بفهمانیم و در مقابل این تصورات غلط آنهاایستادگی کنیم.

از نظر رسیدن به درجه ی والای ایمان نزد خدا نیز زنان و مردان بایکدیگر تفاوتی ندارند و میتوان گفت : که حضرت زهرا (ع)و علی (ع)وپیامبر اسلام (ص)از نظر مقام معنوی نزد خداوند مساوی اند ولی فقط قرآن وظیفه ی پیغمبری را مخصوص مرد ها می شمرد.

انتهای پیام

 

http://www.nasimemarefat.blogfa.com/