نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

محبت و اعتماد زیادی مثل نمک است

نوبت شما به نقل از وبلاگ “هستانه” نوشت:

 85

سر سفره نشست …
هنوز غذا را نچشیده بود که نمک دان را برداشت، قدری نمک روی غذایش ریخت …
وقتی که میخورد گفت: چقدر غذا شور است! اصلا نمیشود خورد …!

در زندگی موقعی که ما با کسی رابطه برقرار میکنیم یا دوست میشویم؛
بدون اینکه او را بشناسیم به او محبت میکنیم،
به او اطمینان میکنیم،
وقتی هم که همان دوست به ما خیانت کرد…


ما میگوییم که فلانی قدر نشناس است،
فلانی لیاقت ندارد،
ولی
یادمان میرود این ما بودیم که محبت و اعتمادمان را زیاده از حد به پایش ریخته ایم!
شورَش کردیم،
آنقدر نمک ریختیم که دلمان را زد!

111111

انتهای پیام