فوریه 5, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

فرازی از وصیت نامه شهید شوشتری

نوبت شما به نقل از “رهروان ولایت ” نوشت:

دیروز از هرچه بود گذشتیم

امروزاز هرچه بودیم گذشتیم

siMqUa_535

دیروز از هرچه بود گذشتیم

امروزاز هرچه بودیم گذشتیم

آنجا پشت خاکریز بودیم

واینجا در پناه میز

دیروز دنبال گمنامی بودیم

وامروز مواظبیم ناممان گم نشود

جبهه بوی ایمان می داد

واینجا ایمانمان بو میدهد

آنجا درب اتاقمان می نوشتیم«یا حسین فرماندهی از آن توست»

الان مینویسیم«بدون هماهنگی وارد نشوید»

الهی! نصیرمان باش تا بصیر گردیم، بصیرمان کن تا از مصیر برنگردیم و آزادمان کن تا اسیر نگردیم.

وبه کجا چنین شتابان………