ژانویه 29, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

بچه های ارتش

نوبت شما به نقل از ” سرو قامتان دامغان  ” نوشت:یک خاطره از سردار شهمیری در کربلای5

21444

یک خاطره از سردار شهمیری در کربلای5 

یکی از چیزهایی که توی عملیات کربلای5 مشاهده کردم، پشتیبانی خوب بچه­های نیروهای پشتیبانی ارتش، نیرو هوای و هوانیروز از ما بود. نزدیک قرارگاه فرماندهی تیپ ما یک آتشبار توپخانه ارتش مستقر بود. شاید به فاصله 500 متری سمت راستمان مستقر بودند. توپهای 130 دورزن خیلی خوبی بود. کمترین فاصله را هم با خط دشمن داشت. معمولاً این مقدار هم نباید جلو می­آمدند. پشت دژ مرزی خودمان مستقر شده بودند.

 

آتشهایی که درخواست می­کردیم با اینکه خودشان هم زیر آتش بودند، با شجاعت انجام می­دادند. خیلی با روحیه بودند. یک روز صبح دیدم از یک سنگرشان دود بلند است. فکر کردم انبار مهماتشان آتش گرفته است. وقتی رفتم جلو دیدم گلوله خورده بود کنار توپشان و لاستیک چرخ توپشان آتش گرفته بود. آنها چند نفرشان مشغول خاموش کردن لاستیک بودند و چند نفرشان مشغول شلیک کردن بودند. یعنی گویا هیچ اتفاقی برایشان نیفتاده است.

 توپ 155م.م خودکششی ساخت ایران