سپتامبر 25, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

من جا مانده ام…

نوبت شما به نقل از وبلاگ “حسرت” نوشت:

بــالی دهیـــــد به وسعت هفـت آسمــان مرا،

مــن هـر چه میـــدوم،بـه شهیـدان نمیـرسم؟؟!

si0H73_375

ای دل جا مانده ای…

انتهای پیام