فوریه 5, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

قرآن و زندگی 1

نوبت شما به نقل از وبلاگ “ سید ما مولای ما دعا کن برای ما ” نوشت:سوره مبارکه یس آیه 47
****************افرادى كه بینش صحیح ندارند یا مىخواهند از زیر بار مسئولیّت شانه خالى كنند، تمام انحرافات و عملكرد زشت خود را به گردن دیگران مىاندازند:. گاهى مىگویند: مقصّر خداست، اگر او نمىخواست ما مشرك نبودیم: «لو شاء اللّه ما اشركنا»(انعام، 148)، «لو شاء الرّحمن ما عبدناهم»(زخرف، 20)

Quran_Tartil_(www.Aboutorab.com)

 

نوبت شما به نقل از وبلاگ “ سید ما مولای ما دعا کن برای ما ” نوشت:

سوره مبارکه یس آیه 47
****************
افرادى كه بینش صحیح ندارند یا مىخواهند از زیر بار مسئولیّت شانه خالى كنند، تمام انحرافات و عملكرد زشت خود را به گردن دیگران مىاندازند:
1. گاهى مىگویند: مقصّر خداست، اگر او نمىخواست ما مشرك نبودیم: «لو شاء اللّه ما اشركنا»(انعام، 148)، «لو شاء الرّحمن ما عبدناهم»(زخرف، 20)

2. گاهى مىگویند: مقصّر جامعه است، اگر این بزرگان نبودند، ما مؤمن بودیم. «لولا انتم لكنّا مؤمنین»(سبأ، 31)

3. گاهى مىگویند: مقصّر نیاكان ما هستند. «انّا وجدنا آبائنا»(زخرف، 22)

در این آیه نیز مىگویند: اگر لازم بود خدا خودش به فقرا روزى مىداد. غافل از آن كه خداوند مسئولیّت سیر كردن فقرا را به دوش اغنیا گذاشته است.
سؤال: چرا خداوند خود فقرا را رزق نمىدهد و به مردم دستور انفاق مىدهد؟!
پاسخ: رشد انسان، در سایه ى گذشت و ایثار و سخاوت و نوع دوستى و دلسوزى و صرفه جویى و الفت و تعاون و محبّت و تفقّد است. اگر همه ى مردم از امكانات یكسان برخوردار باشند، نه زمینه اى براى بروز این كمالات باقى مىماند و نه بسترى براى صبر و زهد و قناعت محرومان.

پيام ها

1- توجّه به این كه «آن چه داریم رزق الهى است نه ملك ما» بخشش را آسان مىكند. «انفقوا ممّا رزقكم اللّه»

2- كفر، سبب خود دارى از انفاق است. «قال الّذین كفروا… انطعم»

3- كافر، رازق بودن خدا را مسخره مىكند. «لو یشاء اللّه اطعمه»

4- انفاق، نشانه ایمان است. (زیرا ترك انفاق از ویژگىهاى كفّار شمرده شده است). «قال الّذین كفروا… انطعم…»

5 – كار انسان به جائى مىرسد كه كفر و بخل را راه درست و ایمان و انفاق را انحراف مىشمرد. «اِن انتم الا فى ضلال مبین»

تفسیر نور

منبع : در سایه سار قرآن

انتهاي پيام.