نوامبر 30, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

نوکری شغل شریفیست

نوبت شما به نقل از وبلاگ “هیئت قمر بنی هاشم روستای خورزان” نوشت:

نوکری ارباب

نوکری شغل شریفیست به شرط آنکه

اربــــــابــــــ فقــــــط حسیــــــن بن علــــــی باشد و بــــــس…

 

انتهای پیام