آگوست 12, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

به قتل شیعیان پایان دهید

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بصیرتیـــــــها” نوشت:

Saudi Arabia's King Abdullah greets Bahrain's King Hamad at the end of the OIC summit in Mecca

خنده دار هست کسانی از آزادی ادیان و مذاهب سخن می گویند که خودشان ناقضان بزرگ هستند
خودشان در زندان ها به سنی ها بزرگوار و شیعیان عزیز تجاوز می کنند و مورد شکنجه قرار می دهند
حالا تازه به دوران رسیده ها حرف از نقض حقوق بشر در ایران را می زنند
کسانی این حرف را می زنند که حتی به زنان اجازه رانندگی را هم نمی دهند
کسانی این حرف را می زنند که بقیع را تخریب کردند
احترامی برای امامان شیعه قائل نیستند
بعد میاین حرف از حقوق ادیان و بشر در ایران می زنید؟
جالبه میگین ایران امپراطوری پارسی است که قاتل مسلمانان سنی است ….
دستشان به خون مسلمانان در سوریه و عراق و هر جا که تروریست هست آغشته هست اونوقت حرف از …..

انتهای پیام