نوامبر 30, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

شهدای هسته ای

نوبت شما به نقل از وبلاگ “کلاسد” نوشت:

1778553_162

آفرین بر غیور مردان عرصه های تلاش و کوشش میهن عزیزمان ایران

یک بار دیگر به جهانیان برحق بودن ایران وایرانی به اثبات رسید…

بار دیگر همزمان با هفته ی مقدس بسیج پیروزی دیگری برای ملت ایران

رقم و به ثبت رسید و  نهالی که از خون شهیدان هسته ای آبیاری میشد

به ثمر نشست(خدا را شکر)

انتهای پیام