فوریه 5, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

ميداني ارباب؟؟

نوبت شما به نقل از وبلاگ “ سید ما مولای ما دعا کن برای ما ” نوشت:میدانے اربــــــــاب ؟ما را از کودکے بہ جدایـے ها عادت دادند همان جایـے کہ روے تختہ سیاه مےنوشتند :خـــوب ها بـــــدها ….

37746648854821444854

 

نوبت شما به نقل از وبلاگ “ سید ما مولای ما دعا کن برای ما ” نوشت:

میدانے اربــــــــاب ؟


ما را از کودکے بہ جدایـے ها عادت دادند

همان جایـے کہ روے تختہ سیاه مےنوشتند :

خـــوب ها بـــــدها ….

و من بـــــدترین ِ بـــــدها هستم ….

و گاهے فقط گاهے نمےخواهم کہ بـــــد باشم

و باز هم گاهے تلـاش مےکنم کہ جزء خــــوب ها شوم …

ܓ✾

کــــــــــــربــــــــلا رفتن فقط یک بهانہ مےخواهد …

مےشود آیا ؟

این تلاش مرا بهانہ اے براے ســــــــفر عــــــشق قرار دهے ؟

مےشود ؟

انتهاي پيام.