سپتامبر 27, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

جهنم جای کیست؟

نوبت شما به نقل از وبلاگ “حـــــــــــرف دل” : نوشت: كسي كه قضاوت به حق كند، درحالي كه آگاهي به موضوع ندارد،اهل آتش است.

1328267789_heaven-hell

امام صادق علیه السلام فرمود: رجل قضي بالحق وهولايعلم فهو في النار

كسي كه قضاوت به حق كند، درحالي كه آگاهي به موضوع ندارد،اهل آتش است.

(آنكه به حق قضاوت‏ مي‏كند ولي مبناي قضاوتش علم به احكام نيست، جايگاهش آتش جهنم است.)

چرارفتارهاي غلط انسانهابااسلام سنجيده مي شه .

درد ما از روزي شروع شد كه آدمهاي ناشايست و نالايق به خاطرنسبت شان به برخي افراد و اشخاص سردمدارحكومت ومملكتي شدندكه باخون دل هزاران مادر و….آباد شد برخي ها هم به واسطه همان خون هاست كه الان رئبس فلان اداره وقاضي دادگاه و….هستند و در آن زمان ياخودشان ياپدران نالايقشان كه هم اكنون ازصدقه سريشان به جايي رسيده درسوراخ موشها پنهان يودند .

جالب اينجاست همين به اصطلاح رؤساي كنوني مملكت ما ياچرادور تر نالايقان شهرخودمان افرادي كه تاديروز ازننگ چادرازسركشيدن پدرانشان درزمان رضاخان درسوراخ موشها بودند ازغفلت مابه اصطلاح مسلمانان اكنون كليددارخانه خدا وحالااحداث كننده مساجد مان واي بازهم مساجد ضراره .

كسي كه تاديروز پدرش به عنوان مشروب خوار شهر بود امروز قاضي شهرمان وازهمه جالب تر كسي كه درجوانيش سارق فروشگاههاي شهرمان بود از بي مبالاتي برخي اشخاص امروز امام جماعت شهرمان است.

راستي مگر نه اين است كه روايات زيادي داريم كه يك قاضي قدم هايش به آتش نزديك است پس چراهربي سروپايي قاضي است .

شوراي حل اختلافمان مملو ازآدمهاي رياكار وفاسقي است كه خلاف كوچكشان خوردن اموال مردم است دزدي درروز وخريدن قاضي ها چه كسي جرات داردباثروت آنهامقابله كند ثروتي كه ادارات رامي خرد.

مگر مولايمان نفرمودند واي به روزي كه بدكاران شمابرشما مسلط شوند

پس چرا كسي كه به راحتي از خوردن دستمزد كارگري كه امام صادق(ع) آنقدربه آن سفارش نموده  مي گذرد وحال به خاطرداشتن دفترنمايندگي يك شهرستان باديپلم ناقص استخدام رسمي فرمانداري وبعدبخشدارمي شودبه نظر شما درآيين اسلام چنين نوشته كه هركس درخوردن مال مظلومان خبره باشد مي تواند امين بيت المال باشد باچه جراتي اموال مردم رابه دست دزدان مي سپارند .

چراافرادي كه تاديروز ازننگ خلاف پدرشان سرراست نمي كردند امروز به خاطرقطره خون برادرشان يك مملكت رادردست گرفته اند چراهيچ كس نمي پرسد اينهاكه تاديروز جز خانه اي خراب نداشتندامروز تمام فرزندانشان ازكدام گنج نهان به اين همه مال وثروت رسيده اند آيا اين تعريفي ازجامعه اسلامي ماست.

چرااگر كسي اعنراض كند قوه قضائيه ما به عنوان ملحد وضدنظام آن رابه دام مي اندازد .واي به حال ماكه معتمدين شهرمان همان مخربين نظاممان هستند

 

انتهای پیام

 

http://baharentezar.blogfa.com/post/174