سپتامبر 27, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

انقلاب فرزند پدر من است!

نوبت شما به نقل از وبلاگ “حامیان ولایت” نوشت: فرزند يكي از چهره هاي سياسي، داداش انقلاب از آب درآمد!

13910618000166_PhotoA

فرزند يكي از چهره هاي سياسي، داداش انقلاب از آب درآمد!

وي در مصاحبه با نشريه مثلث ضمن بررسي نقش آفريني پدر خود در انتخابات آتي مي گويد «آقاي […پدر مصاحبه شونده] انقلاب را فرزند خود مي داند و تلاش دارد تا انتخابات در يك شرايط بسيار مطلوب انجام شود». چهره سياسي مذكور چندماه پيش مدعي انتخابات شده و پس از آن نيز خواستار برگزاري انتخابات طبق استانداردهاي جهاني شده بود.

پسركوچك آقاي… در اين مصاحبه همچنين گفته است: من آقاي [… پدر] را از صاحبان اين انقلاب مي دانم. اگر روزي به جمع بندي برسد كه بخواهد بيايد قطعا اين تصميم را مي گيرد و مي آيد. هيچ ترسي و هيچ نگراني ندارد ولي من خيلي صريح بگويم امروز ايشان نظري بر كانديداتوري ندارد و اين مسئله را نمي بيند كه خود به صحنه انتخابات بيايد. آقاي […] به كمك براي برگزاري انتخابات مطلوب فكر مي كند، فكري كه ته مايه اش پررنگ كردن بحث سازندگي و اعتدال در ذهن مردم است تا زمينه براي انتخاب كانديداي نزديك به اين ايده فراهم شود. وي در اين مصاحبه، موسوي خوئيني ها را تندرو خواند و گفت: پدرم با اين موضوع خيلي ساخت و كمك كرد كه آنها از صحنه خارج نشوند ولي خود اينها كه به قدرت آمدند حتي تلاش كردند يك مركز كوچك مطالعاتي را از دست پدرم بگيرند.

 

انتهای پیام

 

http://velayatmadaran.blogfa.com/post/3693