ژانویه 29, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

می توانی عباس شوی

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بچه های حرم” نوشت:میشود عباس شد؟ چگونه…؟ گرچه هرگز نتوان عباس شد اما… می توانی عباس شوی……..آنگاه که وفاداریت را به امامت ثابت کنی

 

1475855_3598506098143_1869228068_n

 

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بچه های حرم” نوشت:

 

میشود عباس شد؟

چگونه…؟

گرچه هرگز نتوان عباس شد اما…

می توانی عباس شوی……..آنگاه که وفاداریت را به امامت ثابت کنی

می توانی عباس شوی………آنگاه در برابر دشمنان دینت عبوس و عباس باشی!

می توانی عباس شوی…آنگاه که درمیدان جهاد و شهادت از شجاعت و ایثار کم نگذاری

می توانی عباس شوی ..آنگاه که سکان خیمه گاه حسین را عمود باشی!

می توانی عباس شوی…آنگاه که همواره دغدغه تشنه لبان دریای عشق و معرفت را ساقی گردی!

می توانی عباس شوی..آنگاه که سکینه ها ی دشت بلا را امید و ماوا گردی

و می توانی عباس شوی……..اگر از همه چیزت بگذری ..تا پرچم دین خدا بر خاک نیفتد

ویادت باشد…………همیشه ی زمان حسینی است که چشم به یاریت دوخته ..

و سکینه ای که چشم  انتظار آب….!

 

انتهاي پيام.