آگوست 12, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

حواستون هست؟!

نوبت شما به نقل از وبلاگ “همیار مهدی (عج)” نوشت:

بسیجی فتنه 88

آی شیعه ها !

هواستون هست ؟؟ 

هنوزم که هنوزه در قرن 21 سر میبرند 

با کمی غفلت چه بسا تاریخ تکرار بشه 

چقدر پشتیبان امام زمانت هستی ؟ 

« معذرت میخوام که این عکس رو قرار دادم مجبور بودم »

انتهای پیام