فوریه 5, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

هفته بسیج مستضعفین گرامی باد

نوبت شما به نقل از وبلاگ “کلاسد” نوشت:

basijkkk

بسیج یعنی دو صد عشق الهی …………………  بسیج یعنی همان عشق جوانی
بسیج یعنی کلام زندگانی ……………………….  بسیج یعنی سلام جاودانی
بسیج یعنی رشادت توی جبهه …………………..  بسیج یعنی شجاعت روی عرصه
بسیج یعنی صداقت در محبّت ……………………  بسیج یعنی شجاعت در قیامت
بسیج یعنی ولی را دوست داشتن ………………. بسیج یعنی صفای قلب داشتن
بسیج یعنی خمینی(ره) زنده ماند ……………….. بسیج یعنی جوان پاینده ماند
بسیج یعنی بهشت جاودانی ……………………. بسیج یعنی صدای دادخواهی
بسیج یعنی که خفتن زیر تانکها…………………..  بسیج یعنی سلامی گو به زهرا
بسیج یعنی که بیداری ز دنیا……………………..  بسیج یعنی سر افرازی ز عقبا
بسیج یعنی در از جنت حق ………………………  بسیج یعنی همان توحید مطلق
بسیج یعنی که باطل باد نابود …………………….  بسیج یعنی که حق باشد پر از سود
بسیج یعنی شهادت عزم رفتن …………………..  بسیج یعنی تبسم وقت مردن
بسیج یعنی که زاری در سحرها ………………….  بسیج یعنی مددخواهی ز زهرا
بسیج یعنی صدای هل من ناصر …………………  بسیج یعنی همان تکه جواهر
بسیج یعنی بسیجی باد مخلص ………………….  بسیج یعنی بسیجی یار و مونس 

            تقدیم به بسیجیان راه حسین(ع) و جانبازان ره عباس(ع)

انتهای پیام