ژانویه 29, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

و خداوند فکه را خلق کرد…

نوبت شما به نقل از وبلاگ “یاوران ولایت” نوشت:

فکه

گودال قتلگاه فکه یادآور مقتل کربلاست.

یزیدیان سر “حسین” رادر مقتل

فکه از بدن جدا کردند.پیکر “حسن” را در قتلگاه فکه تیرباران کردند

وجگر پاره پاره اودر کانال گردانکمیل از حلقوم جاری گشت.

“زهرا” در ارتفاع 143،آنجا که بر روی پیکر50 شهید سنگر بتونی بنا کردن

د پهلویش شکست و صورتش نیلی شد…

و فکه یگانهه زمین بکرو دست نخورده ای است که ساکنان آن با خدا معامله کردند

و خداوند فکه را خلق کرد تادر هر  عصری کربلایی داشته باشد

انتهای پیام