سپتامبر 25, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

یک نگاه به نامحرم میتواند سالها عبادتت را بسوزاند

نوبت شما به نقل از وبلاگ “رضوان” نوشت:

یک نگاه به نامحرم میتواند سالها عبادتت را بسوزاند

و یک نگاه نکردن میتواند برتر از سالها عبادت باشد

فقط یک نگاه را برگردان!

چشمت را ببند!

با خدا معامله کن!

چکهای خدا سر وقت پاس میشودحجاب چشم 5