آگوست 12, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

بانو! . . . حجابت

نوبت شما به نقل از وبلاگ “رضوان” نوشت:

بانو! . . . حجابت ،

کیمیای غیرتت را به لبخندی هرز مفروش!

راستی تو که در بازار جلوه فروشی می کنی

هیچ می دانی صاحب این پوتین ها کجا رفته اند؟

چرا رفته اند؟ am03pfik