سپتامبر 25, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

بسیج یعنی چه؟

نوبت شما به نقل از وبلاگ “دریای مواج” نوشت:

کودک سوال کرد که مادر بسیج چیست؟

مادر نگاه کرد و جوابش سکوت بود

 

یعنی که چند سال ورقه خورد خاطرات

در باوری که مشق کتابش سکوت بود

 

«یک اتفاق تازه نیفتاده چند سال

هر روز پشت بی خبری شب نشسته است

 tashiee

هر شب پدر نیامده از جاده های جنگ

حتی به نامه ای که سکوتی شکسته است..»

 

کودک دوباره گفت:« که مادر بسیج چیست؟»

آیا بسیج چفیه خاکی و سنگر است؟

 

«آیا..» هزار مرتبه پرسش… جواب…هیچ!

مادر شگفت مانده ی پرواز بی پر است

 

یک کوله بار پر شده از حجم آسمان

تنها برای من و تو«بابا» گذاشته است

 

موجی که باز بگذرد از صخره های مرگ

راهی به سمت روشن فردا گذاشته است

 

در چارچوب بسته ی این دو کفش گم

هر آفتاب منتظر پای آشناست

 

تا پر شود برای دویدن به سمت عشق

لبریز جاده ها و سرود خدا خداست

 

آری! بسیج چفیه خاکی مردها

در خاطرات آینه ها ساده بوده است

 

گاهی بروی زخم شهیدان نشسته، یا

وقت نماز عشق که سجاده بوده است

 

مادر نگاه کرد و بغضش امان نداد

یعنی، بسیج جاده ی سبز جوانه هاست

 

«بابا» عبور کرد و بالش فرشته شد

یعنی، بسیج وسعتی از جاودانه هاست

 

شاعر: سید وحید سمنانی