سپتامبر 25, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

بدون شرح…

نوبت شما به نقل از ” فدائیان بی ادعا” نوشت:

خدایا

آسـمـونـت مـتـری چـنـد ؟

13666945751

خدایا
آسـمـونـت مـتـری چـنـد ؟
زمـیـنـت دیـگـه بـوی زنـدگی نـمـیـده … خدایا
● ● ● ● ● ● ● ●
ای شـهـیـد !
هـر روز میخـوانـمت … چـه جـوابـم گـویی … چـه نـگویی …
ای آنـکـه ” عـنـد ربـهـم یـرزقـون ” را بـرای تـو گفتـه اند …
لقمـه ای بـرای روح ِ گرسنـه ام میـگیری ؟؟؟
● ● ● ● ● ● ● ●
فـهمـیده ام
قـیـمـت آدمـها
بــه آن چیـزی است
کــه بــه خـاطـرش آهــــــ میـکشـند
دوســـتان !
بدانید کربـــلا همچنان باقیـــســت …

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●