نوامبر 30, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

روش های توجیه گناهان

نوبت شما به نقل از “ روایت بهشت ” نوشت:  روش هایی که افراد برای توجیه گناهان خود به کار می برند:

sig2XGF_377