ژانویه 29, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

مردم دوران حكومت اميرالمومنين عليه السلام را ببينند تا بخاطر جمهوري اسلامي خدا را شكر كنند!

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بصیرت بسیجی” نوشت: علي عليه السلام نامه اي را به مالك اشتر دادند تا مانيفست حكومت اسلامي باشد براي همه ي دوران ها؛ ولي همه مي دانند كه امپراطوري اسلام در زمان اميرالمومنين عليه السلام با همين مانيفست بسيار فاصله داشت. او بسيار مي كوشيد كه جامعه اش را بسازد ولي نتیجه چه بود؟

IMAGE634845253665320611

علي عليه السلام نامه اي را به مالك اشتر دادند تا مانيفست حكومت اسلامي باشد براي همه ي دوران ها؛ ولي همه مي دانند كه امپراطوري اسلام در زمان اميرالمومنين عليه السلام با همين مانيفست بسيار فاصله داشت. او بسيار مي كوشيد كه جامعه اش را بسازد ولي نتیجه چه بود؟!

پاسخ دردناك است:مديران او ضعيف النفس هايي چون ابن عباس، زياد ابن ابيه و عثمان بن حنيف بودند كه با الگوهاي مديريت اسلامي بسيار فاصله داشتند. آنچنان كه علي مجبور باشد در پاسخ به مالك كه به انتصاب ابن عباس اعتراض كرده بود، پاسخ دهد كه مگر چه كسي ديگر را مي شناسي كه كار را به او بسپارم!

آيت الله جوادي آملي حفظه الله هم در درس تفسير سوره ي انعام فرمودند: اگر مردم از گراني ها نگرانند، دوران حكومت اميرالمومنين عليه السلام را ببينند تا بخاطر جمهوري اسلامي خدا را شكر كنند!

معناي اين متن اين است كه بخاطر اينكه ايرانيهاي امروز بهتر، رشد يافته تر و متدين تر از مردمان زمان معصومين هستند، اجرا و تحقق مانيفست حكومت داري علي عليه السلام شدني تر از زمان خود حضرات معصومين عليهم السلام است.

http://basirate-basijy.blogfa.com/post-458.aspx