آگوست 12, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

الحمد که نمردم و حرم را دیدم

 

نوبت شما به نقل از وبلاگ “راهیان بهشت” نوشت :

76347622430988460254

یعنی  رسد آن روزی که در سجده بگویم:

الحمد که نمردم و حرم را دیدم