فوریه 9, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

با چای روضه ات به معراج رویم

نوبت شما به نقل از وبلاگ “راهیان بهشت” نوشت :

http://media2.afsaran.ir/siETlIq.jpg

 

گر میوه ای ممنوعه

جدمان را از بهشت به زمین تنزل داد

بعید نیست

با چای روضه ات به معراج رویم