آگوست 12, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

سوپر استار های شما کدامیک هستند ؟ چپ یا راست

نوبت شما به نقل از وبلاگ “پهلوان بی ادعای من شهید حبیب الله مظاهری” نوشت :

افسران - سوپر استار های شما کدامیک هستند ؟ چپ یا راست