نوامبر 30, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

کودک شش ماهه …

نوبت شما به نقل از وبلاگ”خلوت دل” نوشت:

url

هر سال همین وقت ها

کمی قبل یا بعدتر

از واژه ها و جمله ها بیزار می شوم .

وقتی دفتر بچه های کلاس اولی  فامیل را میبینم که نوشته اند:” بابا آب داد . “بغض گلویم را با آب دهان قورت

می دهم به یاد یک بابا و ظهر و کودک شش ماهه ی تشنه .