نوامبر 30, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

آرزوی شهادت …

نوبت شما به نقل از وبلاگ”خلوت دل” نوشت:

ما گشته ایم

|| نیستـــــ ||

تو هم جستجو مکن

آن روزها گذشت

|| دگر آرزو مکن || …

+ فاضل نظری