نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

۲۲بهمن یک مشت محکمی دیگر

نوبت شما به نقل از وبلاگ “پایگاه شهدای سمنان” نوشت: ۲۲بهمن یک مشت محکمی دیگر

untitled

 

http://shohada-semnan.blogfa.com/post-70.aspx