فوریه 9, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

یا حسین(ع)

نوبت شما به نقل از وبلاگ”خلوت دل” نوشت:1377615569654841_orig

خـودت گفتی کـ ه نـازل میکنی آرامـش را بـر قـلـب مـومـنان …

مـگـر نـ ه ؟

قـبـول … مـومـن نـیـسـتـم

امـا

بـنـده ات کـ ه هستم …

میشود بـر دل مـن نـیـز نـازل کنی …؟!

هو الذی أنزل السّکینة علی قلوب المؤمنین
سـوره فـتـح ، آیـ ه 4