ژانویه 29, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

دلم عباس دارد غم ندارد

نوبت شما به نقل از وبلاگ”خلوت دل” نوشت:

1_9e9e3014lk1

بزرگــی میگفــت؛

از ســه روز مانـــده به تجلّـــی ِ خـــدا؛

آب را بستنــد و هــول خیــام را گرفــت!

و “هـــول” همــان معجــون نــاامنـــی اسـت

کـه شیرینــی رویاهــای بانــوی ســه سالــه

را به کابـوس ِ پـــر حـــــزن ِ

نبـــودن حضــــــرت عمـــو

تعبیر ناخوب ِ یتیمانه کرد!