دسامبر 9, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

کل یوم عاشورا کل ارض کربلا

نوبت شما به نقل از وبلاگ “حسرت” نوشت:

عاشــــورا تمام نشده، عمریست امامی فریاد “هل من ناصر”ش بلند است

و هنوز که هنوزه “الوتر الموتور” است.

السلام علی الغریب ابن الغریب

images

انتهای پیام