دسامبر 9, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

ویژگی های امام حسین علیه السلام

نوبت شما به نقل از وبلاگ “افق بسطام” نوشت:

ashura

«حسین بن علی» خلیفه خدا و رسولش بر همه بندگان؛ بلکه بر همه موجودات عالم است، او جانشین بر حق پیامبر خاتم و دارای تمام صفات و کمالات انسانی است که شاید برترین آنها طهارت و عصمت وی باشد که بر اساس آیه شریفه قرآن، خداوند متعال به او و سایر معصومین علیهم السلام ارزانی داشته است. بنابراین امام حسین علیه السلام نیز مانند سایر امامان علیهم السلام دارای ویژگی ها و صفات برجسته متعدد و کمالات اخلاقی و علمی و عملی فراوانی است که بیان حتی فهرست آن هم از هدف و مقصود این یادداشت خارج است؛ بلکه در این مختصر بنا داریم فقط برخی از ویژگی های اختصاصی و برجسته آن امام همام را برمی شمریم؛ لذا در ادامه بخش اول، برخی دیگر از آن ویژگی ها و اوصاف امام حسین علیه السلام را متذکر می شویم:

41. «حسین» امامی است که لقب ایشان (ابا عبد الله) را همان روز اول تولد، پیامبر برای وی انتخاب کرده است و فرمود: «عزیز علی یا ابا عبد الله»؛

42. تنها امامی که هم خودش امام است هم پدرش هم برادرش و هم همه امامان فرزند اویند، (انت الامام وابن الامام و اخو الامام و ابوالائمة)؛

43. امامی که هم خودش شهید شد هم پدرش هم برادرانش هم فرزندانش؛ (انت الشهید و ابن الشهید و اخو الشهید و ابو الشهداء)؛

44. امامی که گهواره اش فرشته ای را از عذاب خدا نجات داد (فطرس ملک)؛

45. امام شهیدی که دشمنانش نیز بر او گریه کردند و مجبور شدند در ظاهر از کرده خود اظهار پشیمانی کنند؛

46. «سید الشهداء» لقبی است که تنها برازنده امام حسین علیه السلام است؛

47. امامی که تربت قبرش و کربلایش از همه زمین ها افضل و برتر است؛ حتی از مکه؛

48. امامی که خدا اول به زائران او نظر می کند سپس به زائران خود و حاجیان کعبه؛

49. امامی که کشته اشک هاست (السلام علی قتیل العبرات)؛

50. امامی که در محاصره همه مصایب و سختی ها و رنج ها بود (السلام علی اسیر الکربات)؛

51. «حسین» افضل الشهداءو اکرم الشهداء است؛

52. حوریان بهشت از نور حسین خلق شدند پس حسین از همه حوریان برتر است (سخن رسول خدا)؛

53. گریه بر حسین گناهان را پاک می کند (یحط الذنوب)؛

54. امامی که آسمان و زمین، دریا و خشکی، و ساکنان بهشت بر او گریه می کنند؛

55. تربت امام حسین علیه السلام، دوای اکبر است؛

56. امامی که اگر کسی زیارتش را ترک کند، به اهل بیت جفا کرده است (امام صادق علیه السلام)؛

57. امامی که سرش را در میان طشت گذاشتند؛

58. امامی که با چوب خیزران به سرش و لب و دندانش جسارت کردند؛

59. امامی که نه تنها بارگاه شریفش را تخریب کردند؛ بلکه قبر مطهرش را بارها شخم زدند و به آب بستند؛

60. امامی که سرش را شهر به شهر گرداندند (دوران راسه فی البلاد)؛

61. امامی که سوره فجر مخصوص وی است (ذو النفس المطمئنة)؛

62. امامی که فرشتگان هم از صبر او به شگفتی آمدند (عجبت من صبره الملائکة)؛

63. امامی که سرش یک بار روی زمین بود و یک بار در دامن قاتل؛

64. امامی که سر شریفش، گاه در تنور خولی بود و گاه بر بالای نیزه (السلام علی الراس المرفوع)؛

65. امامی که سرش، گاه در دیر راهب بود و گاه در کاخ یزید؛

66. امامی که سرش، گاه در میان طشت بود و گاه در دامن دختر؛

67. امامی که سرش، گاه بر دیوار دمشق بود و گاه بر تنه درخت؛

68. امامی که بدنش را قطعه قطعه کردند (السلام علی الاعضاء المقطعات)؛

69. امامی که بر بدنش اسب تاختند و استخوان های سینه اش را شکستند؛

70. تنها امامی که در حال زنده بودن، سر از بدنش جدا کردند (ذبح کما ذبح الکبش)؛

71. امامی که روزش بی نظیر است (لا یوم کیومک یا ابا عبد الله)؛

72. امامی که همه پیامبران برایش مجلس روضه گرفتند، از آدم تا خاتم؛

73. امامی که مرقدش قبل از شهادت وی هم زائر داشته است؛

74. امامی که به همه پیامبران شباهت هایی دارد؛

75. امامی که حرمت خیمه گاهش شکسته شد (السلام علی المهتوک الخباء)؛

76. امامی که پیکرش به خون تنش آغشته شد (السلام علی المرمل بالدماء)؛

77. امامی که پنجمین از آل عباست (السلام علی خامس اصحاب اهل الکساء)؛

78. امامی که با خون بدنش غسل داده شد (السلام علی المغسل بدم الجراح)؛

79. امامی که سرش را از قفا بریدند (السلام علی المنحور فی الوراء)؛

80. حسین ثار الله است؛ یعنی خون بهایش خداست؛ یعنی نگهبان خونش خداست؛ یعنی انتقامش فقط بدست خداست؛ یعنی نهضتش را خدا به سرانجام می رساند؛ یعنی خون و نهضت حسین هدر نمی رود؛ یعنی حسین زنده تاریخ است؛ یعنی حسین شاهد تاریخ است؛ و حسین ثار الله است…..

در جوار حرم کریمه اهل البیت فاطمه معصومه سلام الله علیها  

احمد سعیدی

 

انتهای پیام