سپتامبر 25, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

همه آزادند الا بچه حزب الهی ها

نوبت شما به نقل از ” علمدار کمیل ” نوشت: شهید همت یادت هست که در وصیت نامه ات نوشتی…

aza-L

شهید همت یادت هست که در وصیت نامه ات نوشتی…
مجالس روضه را ترک نکنید..
ولی وقتی هر شب پنجشنبه میریم جلسات هفتگی روضه
بعضی ها به ما میگن شما افسرده هستید…
بعضی ها به ما میگن شما عقب افتاده اید از دنیا..!!
امـــــــــــا..!!
وقتی چند کوچه پایین تر صدای ساز و آواز و رقص میاد…
میگویند اینها جوانند..!!بگذارید جوانی بکنند..!!

الــــــحق که چه خوش گفتی سید مرتضی آوینی:
در جمهوری اسلامی ایران همه آزادند الا بچه حزب الهی ها