سپتامبر 25, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

فتح خون- به یاد شهید آوینی

نوبت شما به نقل از وبلاگ “فرزانگان کویر دامغان” نوشت:

si5LcCp_480

عقل می گوید بمان و عشق می گوید برو، 

و این هر دو،عقل و عشق را خدا آفریده است تا وجود انسان در حیرت میان عقل و عشق معنا شود .

هر چند عقل نیز اگر پیوند خویش را با چشمه خورشید نبرد،عشق ،را در راهی که می رود ، 

تصدیق خواهد کرد .

16

آنجا دیگر میان عقل و عشق فاصله ای نیست . اکنون بنگر حیرت عقل را و جرات عشق را

بگذار عاقلان ما را به ماندن بخوانند.

ای عقل که وامانده صدها رازی

تا چند به چون و چند می پردازی ؟

یاران سفرعشق به پایان بردند

تو مرد نه ای ،هنوز در آغازی

ای دل ! تو چه می کنی؟ می مانی یا می روی ؟

داد  از آن اختیار که تو را از حسین (ع) جدا کند!

این چه اختیاری است که برای روی آوردن بدان باید پشت به اراده حق نهاد؟

برخیز که روح آب بر خاک افتاد

آن راکب خون رکاب بر خاک افتاد

چشمان شفق به سوگ ،خون می گرید

همسایه آفتاب بر خاک افتاد

(قیصرامین پور)

           

انتهای پیام