نوامبر 30, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

مشك خالي

نوبت شما به نقل از وبلاگ “ سید ما مولای ما دعا کن برای ما ” نوشت:خدايا شرح غم خواندن چه سخت است/
ز داغ لاله پژمردن چه سخت است/نمي دانی كه با دست بريده/ز پشت اسب افتادن چه سخت است/

171517-IMG_4267

 

نوبت شما به نقل از وبلاگ “ سید ما مولای ما دعا کن برای ما ” نوشت:

خدايا شرح غم خواندن چه سخت است/
ز داغ لاله پژمردن چه سخت است/

نمي دانی كه با دست بريده/

ز پشت اسب افتادن چه سخت است/

اگر تيري درون چشم باشد/

نمي داني زمين خوردن چه سخت است/

نمي داني كه با چشمان خونين/

جمال فاطمه ديدن چه سخت است/

كنار علقمه با مشك خالي/

ببين شرمنده گرديدن چه سخت است/

انتهاي پيام.