نوامبر 30, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

در انتظار جمعه ای دگر در التهابم یااباصالح….

نوبت شما به نقل از وبلاگ “جنگ نر م و رهبری” نوشت:

در انتظار جمعه ای دگر در التهابم یااباصالح….

 

jm

چه جمعه ها که یک به یک غروب شد نیامدی

چه بغضها که در گلو رسوب شد نیامدی

خلیل آتشین سخن ، تبر به دوش بت شکن

خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی

برای ما که خسته ایم و دل شکسته ایم نه

ولی برای عده ای چه خوب شد نیامدی

تمام طول هفته را به انتظار جمعه ام

دوبار صبح ، ظهر نه غروب شد نیامدی

انتهای پیام