آگوست 12, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

برای خدا…

نوبت شما به نقل از وبلاگ “حسرت” نوشت:

میفرمود: برای خدا ودر راه او چنان آزار دیده ام که هیچکس چنین آزار ندیده است …..

درنبرد اُحُد؛ صورتش زخمی شد وچهار دندان پیشین او شکست.

-رحمه-العالمین_1599409845

یارانش از او خواستند تا دشمنانش را نفرین کند،اما فرمود: نفرین کننده برانگیخته نشدم؛

اما دعوت گر و بخشایشگر مبعوث شدم. خداوندا قوم مرا هدایت کن؛ آنان نمی فهمند!!

انتهای پیام