دسامبر 7, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

بزودی

نوبت شما به نقل از وبلاگ “رضوان” نوشت:

پيامبر خــــدا (ص) مي فرمـــايند:

« در آخرالزمان ، زنان خـود را شبيه مردان و مردان خود را شبيه زنان ميکنند

و زنان لباس مـــردان مي پوشند و حيا از آنهـــا گرفتـــه مي شود.»

( وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ)

و (به يادآور) زمـــاني که شيطـــان کارهاي آنان را در نظرشـــان زيبـــا جلـــوه دهـــد …

siBmJE9_535