نوامبر 30, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

معضلی به نام هری پاتر

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بسوی ظهور” نوشت: فیلم هری پاتر چند روز پیش از شبکه نمایش پخش شد و بعد از آن تقریبا در ایران جا افتاده و الگوی بعضی ازنوجوانان ایرانی قزار گرفته است.

هری پاتر در نمایی بسیار سطحی جادوگری است که نماد شر، را به دفعات نابود می کند. ولی ابعاد دیگر این شخصیت عبارت است از..

dd_harry4_2_3

فیلم هری پاتر چند روز پیش از شبکه نمایش پخش شد و بعد از آن تقریبا در ایران جا افتاده و الگوی بعضی از

نوجوانان ایرانی قزار گرفته است.

هری پاتر در نمایی بسیار سطحی جادوگری است که نماد شر، را به دفعات نابود می کند. ولی ابعاد دیگر این

شخصیت عبارت است از:

یک ناجی:

هری پاتر نماد یک ناجی است که وظیفه اش نجات جامعه است. در سر راه به کمال رسیدن این

ناجی موانعی است که این موانع در برخورد های تند و آزار دهنده ی خاله و شوهر خاله و پسر خاله اش دیده می

شود. این ناجی که از سوی مربیان ماهری تربیت می شود امیدی است برای نجات جهان. این منجی همچون

حضرت موسی در یک محیط ناخواسته بزرگ می شود ( خانه خاله ی هری ) و همچون مریم مقدس، گاه

برای رهایی از دست فشار اطرافیانش ( شوهر خاله ی خشنش ) باید روزه ی سکوت بگیرد.

آمریکا:

هری پاتر در نمایی دیگر، نماد آمریکا است. که سعی در نجات جهان از ظالمین دارد. در این داستان

گفته شده که هری پاتر در برخورد با ولدمورت ( در یک دید کلی نماد دشمنان آزادی و در یک نمای

کوچکتر نماد آلمان است. ) کمی از قدرت او را به طور غیر ارادی می گیرد. 

 

 

انتهای پیام