دسامبر 7, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

اولین باران پاییزی شاهرود

نوبت شما به نقل از وبلاگ “پاتوق وبلاگ نویسان شاهرود” نوشت: اولین باران پاییزی در شاهرود

 

امید – پاتوق وبلاگ نویسان شاهرود

2

انتهای پیام