نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

انیسی که مونس جوان های خیابانی خواهد شد

نوبت شما به نقل از وبلاگ (خورشید عالمتاب): من از دیدن یک صحنه خوشحال نمی شوم. از سن بلوغ دخترک فقط یک سال می گذرد. یک دسته از موهایش را از جلو از روسری اخراج کرده است تا آواره چشم های نامحرم شوند. آنقدر شلوار تنگ پوشیده است که نگو!!! چکمه های ساق بلند و سم بلندش را که اهالی قطب شمال هم نخواهند پوشید توصیف کردن ندارند و صد آه و افسوس از هفت قلم آرایش.
jdek552rn1g9rsm3iixh
مقدمه: به دیدنمان آمده اند تا تبریک بگویند تولد دخترم را. خدا را شکر تولد فاطمه بهانه خوبی است تا اهل بیت فامیل را ببینیم. همه خوشحالند ولی من از دیدن یک صحنه خوشحال نمی شوم. از سن بلوغ دخترک فقط یک سال می گذرد. یک دسته از موهایش را از جلو از روسری اخراج کرده است تا آواره چشم های نامحرم شوند. آنقدر شلوار تنگ پوشیده است که نگو!!! چکمه های ساق بلند و سم بلندش را که اهالی قطب شمال هم نخواهند پوشید توصیف کردن ندارند و صد آه و افسوس از هفت قلم آرایش. همین دیروز بود که انیس را در آغوش می گرفتم و از لبخندهای کودکانه اش در دل قند آب می کردم. اما حالا انیس ما نیست. دلم نمی خواهد ببینم که انیس نامحرمان شده است. این دخترک ایرانی هنوز چیزی از عشق های خیابانی نمی داند. از دویدن های کودکانه اش دنبال توپ می فهمم که هنوز در عالم رویاهای کودکی خودش غوطه ور است. اما امان از آن ساعتی که در محضر خدای بزرگ از پدرش شکایت کند که تو مرا اینگونه تربیت کردی.وقتی این پدر از چند سال پیش برای دخترش میز آرایش مخصوص خریده است نباید از شکل و ظاهر کنونی اش تعجب کرد. امان از چشم هایی که در پس آن تفکر و عقلی نباشد. پیش خودم فکر می کنم که حتما پدرش از این شکل و شمائل خوشش می آید و در مقابل دیدگان مردم باد غرور و روشنفکری دیدگانش را کور می کند که دختر ده ساله ی خوشکل ما روشن فکر است.

و این روشن فکری محصول دولت نحس اصلاحات است.

همان روشنفکرانی که برای ادای روشنفکری دست زنان را می گیرند و به گرمی می فشارند. و جلوه های روشنفکری را در برهنگی می دانند. همان هایی که ریش را نشانه تعصب و جهل می دانند و اینگونه در پس پرده روشنفکری تحلیل کردند چون حجت الاسلام ها ریش دارند پس بزغاله ها هم حجت الاسلام هستند. و اسم این تحلیل ها را گذاشتند روشنفکری. و با این تحلیل ها چقدر که پز ندادند. از این دست روشنفکر ها تعدادی در فامیل ما هم هست. که بیکارند و می نشینند با امثال پدر انیس که سواد دینی و دانشگاهی ندارند ساعت ها حرف می زنند و بحث می کنند تا به انها قانع کنند خدا انسان را آزاد آفریده است و هیچ کسی حق ندارد زن را با حصارهای زشت که اسمش حجاب است زندانی کند!!! و برای این از فلسفه هگل و کانت می گویند. رفته است چند تا کتاب فلسفی خوانده است و متوهم شده است. شغلش مکانیکی است اما در تعمیرگاهش با عالی ترین پزهای سیاسی نظرات امام خمینی را به نقد می کشد و بادی هم به غبغب می اندازد که فلسفه حالیمان است. فلسفه می خوانند که حیا را از زن های ایرانی بگیرند. حالا انیسی که لباس های تنگ می پوشد و هفت قلم آرایش می کند کی می تواند مونس پدرش باشد؟ا


پانوشت:

شنیده اید که قبلا پدرهایی که در خانه ماهواره داشتند شبکه های پورنو (یا همان بوق) را رمز می گذاشتند که بچه هایشان خدایی ناکرده چشمشان به این کانال ها نیفتد؟؟؟

حالا شنیده ام بچه ای در اتاقش ماهواره خصوصی دارد و روی بعضی از کانال ها هم رمز گذاشته تا چشم پدرش به این کانال ها نیفتد!!!

شده ایم دنیای وارونه ها …

 

http://majidfazilat.ir/index.php/component/content/article/38-1391-02-14-06-08-59/76-1391-11-11-11-02-43