دسامبر 9, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

خامنه ای تنها ماند….

 نوبت شما به نقل از ” سرباز ولایتی ” نوشت:  خامنه ای تنها ماند….

63135508602489467077

دشمنان بدانند، اگر از سر هایمان کوه ها بسازند، قرزندانمان هرگز در کتاب تاریخ خود نخواهند خواند که

خامنه ای تنها ماند!!!