ژانویه 29, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

بچه های جلوی خاکریز 42(خدا به تماشا ایستاده بود آن روز)

نوبت شما به نقل از “انجمن فرزانگان کویر دامغان  ” نوشت: خدا به تماشا ایستاده بود آن روز

 

images

خدا به تماشا ایستاده بود آن روز

دستش را بالا بگیر محمد

بگذار همه بشنوند صدایت را

که اگرنه ، رسالت را تمام نکرده ای

ما مردمان قرن پانزدهم هجری از دور دست تاریخ پیامت را به جان خریده ایم ای پیامبر

پسر ابوطالب و فرزندانش خودشان را درون دل همه جا کرده اند

حالا جمعه که می شود

یا وقتی آسمان خراش برمی دارد و باران می بارد

یا هر وقت احساس تنهایی به سراغمان می آید

چشمهایمان به نگاه مردی است که یادگار علی است

ما دستهایمان را آماده کرده ایم برای غدیر

و برای روزی که بازمانده ی آن اتفاق بزرگ

چشم عالم را روشن می کند.