ژانویه 29, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

شیعه های تقلبی!

نوبت شما به نقل از ” علمدار کمیل ” نوشت:
 شیعه های تقلبی!
………….

SHIE-ENGLISI

امام خامنه ای:آن تشیعی که از لندن واز آمریکا بخواهد براى دنیا پخش بشود،

آن تشیّع به درد شیعه نمیخورد.