ژوئن 26, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

تطبيق سبك زندگي با فرهنگ بسيجي

نوبت شما به نقل از وبلاگ (بسیج دانش آموزی حوزه مقاومت ایمان): با فرهنگ بسيجي مي‌توانيم از شرايط فعلي بيرون آييم و با تطبيق سبك زندگي خود با فرهنگ بسيجي سدي محكم در مقابل فرهنگ و سبك زندگي غرب به وجود آوريم.

hmdyn_19
كارشناس ارشد مسائل سياسي سپاه استان گفت: با فرهنگ بسيجي مي‌توانيم از شرايط فعلي بيرون آييم و با تطبيق سبك زندگي خود با فرهنگ بسيجي سدي محكم در مقابل فرهنگ و سبك زندگي غرب به وجود آوريم.

مرتضي احمديان در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران بسيج از شاهرود، در خصوص سبك زندگي اسلامي بيان كرد: پرواضح است که سبک زندگی هر ملتی برگرفته از فرهنگ آن ملت و ریشه‌های فرهنگی آن مردم است و باز روشن است که فرهنگ ملت‌ها نیز برگرفته از نوع دید و نگرش آنها به جهان هستی است، همان چیزی که از آن به جهان‌بینی نام می‌برند.

وي افزود: همه می‌دانیم که در دنیا نیز دو نوع نگرش به جهان وجود دارد، نگرش مادی و نگرش معنوی و الهی و به صراحت باید گفت دیدگاه سومی وجود ندارد.

كارشناس ارشد مسائل سياسي سپاه استان گفت: مادی‌گرایان همه چیز خود را در دنیا و مافی‌ها می‌دانند و تمامی قوانین و چارچوب‌های رفتاری خود را نیز براساس همان دیدگاه تنظیم کرده‌اند و سبک زندگی در غرب و وابستگان آنها تابع همین فرهنگ بوده و هست.

احمديان افزود: در مقابل مادی‌گرایان دیدگاه دیگری است که معتقد به وجود آورنده جهان یعنی خداوند و قوانین وضع شده از طرف او که همانا قرآن و سخن اهل بیت آمده است می‌باشند.

وي ادامه داد: قطعاً این دو دیدگاه از زمین تا آسمان با هم متفاوت بوده و هست البته در طول تاریخ بشریت این دو دیدگاه همیشه با هم در تضاد و جنگ بوده‌اند تا بتوانند بر دیگری برتری یابند یکی به حکم وظیفه و دیگری به حکم داشتن منافع مادی.

كارشناس ارشد مسائل سياسي سپاه استان بيان داشت: مردم و ملتهایی در دنیا هستند که به تناسب ظرفیت‌های خود از هر دو این دیدگاه‌ها بهره گرفته و تحت تاثیر آنها فرهنگ و سبک زندگی خود را تعیین كرده و اجرا می‌کنند.

احمديان افزود: البته هستند بعضی از ملت هایی که تابع دیدگاه دوم یعنی جهان بینی‌الهی هستند، لیکن بدلیل ضعف در شناخت‌ها و بصیرت از اصول اولیه خود، تحت تاثیر دیدگاه اول قرار گرفته‌اند كه شاهد براین مدعا، کشورهای مسلمانی که به دلیل ذکر شده خود را در زندگی منطبق برفرهنگ مادی غرب استوار كرده‌اند.

وي تصريح كرد: غرب قبل از انقلاب در ايران توانسته بود با استفاده از عدم اطلاع عامه مردم و نبودن فضای مناسب برای مذهبییون جهت تبلیغ دین و قوانین شرع مقدس فرهنگ خود و به تبع آن سبک زندگی خود را بر مردم ما تحمیل و از این پشم برای خود کلاهی نیز ببافد و همه منافع مادی و معنوی ما را به غارت ببرد.

كارشناس ارشد مسائل سياسي سپاه استان گفت: انقلاب اسلامی پیروز شد و مردم ما به رهبری امام(ره)توانستند مخالفت خود را با این طرز تفکر اعلام كرده و مطالبات فکری و فرهنگی خود را در دنیا مطرح و شکوفا كنند.

احمديان بيان داشت: مردم توانستند روز به روز نیز در ارتقاي درجات فرهنگ معنوی خود و گسترش جهان‌بینی الهی موفق شوند تا جایی که بسیاری از آزاداندیشان و مسلمانان دیگر را در جهان اسلام و دنیای مادی‌گرایی تحت تاثیر قرار دهند.

وي عنوان كرد: مقام معظم رهبري فرمودند«سبک زندگی ما آن چیزی نیست که در خور شان نظام اسلامی باشد».

كارشناس ارشد مسائل سياسي سپاه استان اظهار داشت: ما بهترین قوانین را در اسلام و شرع مقدس داریم،قطعاً با شناخت و پیروی از آنان و الگوهای رفتاری نابی که داریم،یعنی ائمه اطهار و اولیای دین و تطبیق اعمال و رفتار خود با آنان می توانیم سبک زندگی خود را اصلاح نماییم.

احمديان تأكيد كرد: فرصت نباید از دست برود و باید با تاسی به موارد ذکر شده به خود بیاییم و آن زمان از دست رفته را جبران کنیم.

وي گفت: با فرهنگ بسيجي مي‌توانيم از شرايط فعلي بيرون آييم و با تطبيق سبك زندگي خود با فرهنگ بسيجي سدي محكم در مقابل فرهنگ و سبك زندگي مادي‌گرايان به وجود آوريم.

كارشناس ارشد مسائل سياسي سپاه استان بيان داشت: فرهنگ بسیجی، یعنی فرهنگ اسلام ناب محمدی(ص) و رعایت قوانین و حدود آن می‌تواند فرهنگ ما را غنا بخشد و در این صورت، سبک زندگی ما نیز اصلاح مي‌شود.